Hairtwist

Foto av C.Flink 2018

Foto av peruk - konstnär C.Flink 2018

Hår i tråd

Grafik av C.Flink 2017, köp i webbshop www.pionystudio.com

Hår i tråd - konstverk av C.Flink

Tagelhår

Konstverk av hästhår, C.Flink 2018

Konstverk av tagel C.Flink

Peruk grå

Grafik av C.Flink 2017, finns att köpa i webbshop www.pionystudio.com

Peruk - Grå av konstnären C.Flink

Hårmåleri I

Foto C.Flink 2008

Hårmåleri III

Foto C.Flink 2008

A Hairy Work

Screentryck, C.Flink 2009

Utställning på Kungl. Konsthögskolan.

Release

Stillbilder från videon Release av C.Flink 2008

Foto från videoinstallation, 2008, C.Flink

Hairy Books

Bokomslag med hårdetaljer, C.Flink 2007.

Bokomslag med svart hår av konstnär C.Flink