A Hairy Work

Screentryck, C.Flink 2009

Utställning på Kungl. Konsthögskolan. Öppnas i Lightbox