Uppbruten natur C.Flink 2019

Uppbruten natur

Relationen till naturen skiljer sig enormt för de som lever av den, de som bor mitt i, eller långt ifrån. Många romantiserar kring vad naturen ska vara för dem.

Naturen ”avskogas”. Gruvor bryter upp mark. Vägar skär igenom skogen. Vindkraftverkens installationer gjuter stora betongfundament där det tidigare funnits vackra urskogar. Människor påverkas psykiskt. Klimatångest gör att några vill påskynda vindkraftens utbyggnad, samtidigt har några landskapsångest för att vindkraften förstör naturen. Vi ökar konsumtionen av el, men lever med en sorts dubbelmoral. En grov förenkling är att vi skapar en livsstil som kräver el men ingen vill ha energiproduktionens baksidor. Vattenkraft skadar fiskarnas livscykel. Vindkraft dödar fåglar. Kärnkraftens radioaktivitet dödar allt. Kolkraft ökar jordens temperatur…

Jag tänker på framtida landskap. Utopier och dystopier. Vad händer om självklara saker skulle försvinna, som t.ex. att kunna se ut över horisonten och en blå himmel – utan reklam. I min konst tänker jag på människor och platser, där olika varianter av problem ”dumpats”.

 

/C.Flink

 

De vi lämnade är en psykologisk bild, från en resa där någon och något lämnats för alltid. Diptyken är av glas och visades på Konstnärshuset i Stockholm 2016. Island Broken up är ett konstverk av trä från 2017 som visar en plats i naturen som brutits sönder. Båda konstverken finns att köpa i www.pionystudio.com

De vi lämnade
De vi lämnade, diptyk av C.Flink 2016
Grafik av C.Flink
Island Broken up, av C.Flink 2017